Вовед во компанијата

Вовед во компанијата

* Историја на Лиан


histor

* Лиан Груп


histor

*Индустриски дизајн


histor

* Ние правиме креативност


histor

Најиновативниот производител во светот на уреди за подобрување на домот.

Lianchuang има постигнато 1142 видови патенти вкупно до 31 декември. histor

* Изработка на прототип


histor

* Центар за развој


histor

* Одделение за обезбедување на квалитет


histor